Skip to main content Skip to search

Kontakty

Kontaktné informácie

Bc. Margaréta Magátová
Asistentka predsedu predstavenstva, poradca klienta
Telephone: +421 911 466 756
E-mail: info@financiecomplet.sk

Michaela Jenisová
Špecialista na podnikateľské a priemyselné riziká
Telephone: +421 903 466 756
E-mail: firma@financiecomplet.sk

Alexander Kobera
Správa poistných zmlúv
E-mail: zivot@financiecomplet.sk

Mgr.Jana Mravíková
Špecialista pre podnikateľské a priemyselné riziká
Telephone: +421 901 700 109
E-mail: motor@financiecomplet.sk

Ivana Žilovcová

Korporátni klienti
E-mail: ekonom@financiecomplet.sk

Ing. Ján Žilovec
Predseda predstavenstva
E-mail: jan.zilovec@financiecomplet.sk