Skip to main content Skip to search

O nás

Spoločnosť Financie Complet, a.s.
je spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddiele Sa, Vložka číslo 10396/N. Vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta v Zmysle Zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Spoločnosť je zapísaná v registri finančných agentov a finančných poradcov NBS pod registračným číslom 190137 ako podriadený finančný agent s oprávnením vykonávať činnosť finančného agenta:

v podregistri poistenia alebo zaistenia
prijímania vkladov
poskytovania úverov
Spoločnosť založil a konateľom spoločnosti je Ing. Ján Žilovec, ktorý v oblasti finančného sprostredkovania pôsobí 20 rokov.

Stabilizovaný tím zamestnancov spoločnosti tvoria ľudia s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti financií a finančného sprostredkovania, čo je garanciou profesionálneho prístupu ku klientom a obchodným partnerom. Spoločnosť kladie veľký dôraz na ich pravidelné vzdelávanie a odborný rast.

Spoločnosť Financie Complet, a.s. , v záujme zvýšenia kvality poskytovaných služieb a vyššej profesionality sa od augusta 2014 stala členom skupiny Respect Slovakia, s.r.o. – významnej spoločnosti pôsobiacej na trhu finančného sprostredkovania v SR a ČR už od roku 1994. Respect Slovakia, s.r.o. je najväčším samostatným finančným agentom v sektore poistenia a zaistenia priemyselných a podnikateľských rizík na Slovensku.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné exkluzívne a profesionálne poisťovacie služby vo všetkých oblastiach životného, majetkového či zodpovednostného poistenia tak pre privátnych ako aj firemným klientov. Naše produktové portfólio obsahuje rad poistných produktov v oblasti životného poistenia, majetkového poistenia, zodpovednostného poistenia, poistenia technických rizík, poistenia vozidiel a ďalších poistení.

Našim klientom ponúkame širokú paletu služieb s cieľom identifikovať, analyzovať a zrealizovať najoptimálnejšie riešenie, ktoré im v budúcnosti uľahčí proces likvidácie prípadných poistných udalostí.

Cieľom spoločnosti je zabezpečiť klientom spoľahlivé poistné riešenie šité na mieru na základe analýzy potrieb a individuálneho prístupu. Kladieme dôraz na pravidelnú komunikáciu s klientom, optimalizáciu systému jeho poistenia a na dlhodobú spoluprácu . Našou hlavnou prioritou je spokojnosť klienta.

„Vaša spokojnosť – náš úspech“
Za poistný program našich klientov prijímame osobnú zodpovednosť.

Rovnako veľký dôraz kladieme na zabezpečenie správy poistenia a efektívneho a pružného servisu pri likvidácii poistných udalostí. Počas procesu likvidácie škody poskytujeme klientovi súčinnosť, bezplatné poradenstvo a konzultácie.