Skip to main content Skip to search

Poistenie pre firmy

 • Poistenie majetku /hnuteľný, nehnuteľný majetok/,
 • poistenie motorových vozidiel,
 • Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu,
 • Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vadným výrobkom a stiahnutie výrobku z trhu,
 • Poistenie prerušenia prevádzky,
 • Poistenie strojov a elektroniky,
 • Stavebné (CAR) a montážne (EAR) poistenie,
 • Poistenie enviromentálnych rizík,
 • Poistenie zodpovednosti štatutárnych zástupcov a dozorných orgánov spoločnosti,
 • Poistenie profesnej zodpovednosti,
 • Poistenie zodpovednosti dopravcu a zasielateľa,
 • Poistenie zásielok pri preprave – CARGO poistenie,
 • Poistenie pohľadávok