Skip to main content Skip to search

POISTENIE PRE FIRMY

Poistenie majetku /hnuteľný, nehnuteľný majetok/, poistenie motorových vozidiel, Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu, Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené …

VIAC INFORMÁCIÍ

ŽIVOTNÉ POISTENIE

Životné poistenie – kapitálové a investičné, Rizikové životné poistenie, Poistenie pre deti a mládež, poistenie úrazové, Cestovné poistenie, Poistenie kritických chorôb …

VIAC INFORMÁCIÍ

POISTENIE MAJETKU

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, Havarijné poistenie motorových vozidiel, Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou …

VIAC INFORMÁCIÍ

ZOZNAM SPOLUPRACUJÚCICH FINANČNÝCH INŠTITÚCIÍ

Spol. Financie Complet, a.s. spolupracuje so všetkými poisťovňami a vybranými bankami na slovenskom trhu.

 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 • Atradius Credit Insurance N.V., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • AXA d.d.s., a.s.
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • MetLife poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
 • AXA Bank Europe, pobočka zahraničnej banky
 • AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Československá obchodná banka, a.s.
 • ČSOB Leasing, a.s.
 • NOVIS Poisťovňa, a.s.
 • OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • VÚB Leasing, a. s.
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
 • Europaische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu
 • Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
 • Poisťovňa Poštovej banky, a. s.
 • Premium Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Privat Banka, a.s.
 • Sberbank Slovensko, a.s.
 • VB LEASING SK, spol. s r.o.
 • Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
 • Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
 • ING Životná poisťovňa, a.s.
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • STABILITA, d.d.s., a.s.
 • Tatra-Leasing, s.r.o.
 • UniCredit Bank Slovakia a. s.
 • UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
 • Union poisťovňa, a. s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.

Dohodnite si s nami stretnutie

Poisťovníctvo a bankovníctvo

Kontaktujte nás prostredníctvom elektronického formulara alebo telefonicky

 

Kontaktujte nás

POISTNÉ UDALOSTI

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti

Zachovať stav poškodených vecí po poistnej udalosti

Pokiaľ je nutné okamžite odstrániť následky škody, aby sa rozsah škody ďalej nezväčšoval, resp.

VIAC INFORMÁCIÍ

Odkazy na stránku poisťovne s konkrétnym oknom na nahlasovanie poistných udalostí