Skip to main content Skip to search

Poistné udalosti

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti

Zachovať stav poškodených vecí po poistnej udalosti

Pokiaľ je nutné okamžite odstrániť následky škody, aby sa rozsah škody ďalej nezväčšoval, resp. bolo zabránené vzniku ďalších škôd, je potrebné zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu škody, prípadne o likvidácii zničených vecí – zápis s políciou, hasičmi a pod., zabezpečiť fotodokumentáciu , videozáznam, či zdokumentovanie škody iným spôsobom

Bez zbytočného odkladu kontaktovať našu spoločnosť, kde Vám bude poskytnutá kvalifikovaná rada, ako ďalej postupovať v konkrétnej situácii.

 

 

Poistnú udalosť by mala nahlasovať osoba, ktorá pozná detaily poistnej udalosti.

K nahláseniu poistnej udalosti sú potrebné nasledujúce základné informácie:

  1. Názov firmy, resp. meno poisteného
  2. Názor firmy, resp. meno poškodeného
  3. Dátum vzniku poistnej udalosti
  4. Miesto vzniku poistnej udalosti
  5. Okolnosti , príčina a popis vzniku škody
  6. Rozsah poškodenia
  7. Kontaktné údaje

 

 

Odkazy na stránku poisťovne s konkrétnym oknom na nahlasovanie poistných udalostí